Dotacje

Celem głównym projektu jest wprowadzenie do oferty firmy innowacyjnego silnika hydraulicznego (satelitowego). Realizowany projekt pozwolił na rozszerzenie oferty o silniki hydrauliczne wraz z ich serwisem.