altZAPYTANIE OFERTOWE laser. urz. pom.pdf Data dodania: 05-04-2017
altZAPYTANIE OFERTOWE szlifierka.pdf Data dodania: 05-04-2017
altZAPYTANIE OFERTOWE elektrodrążarka.pdf Data dodania: 05-04-2017

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy WI-TECH Piotr Winiarczyk poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych narzędzi


08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-878/12


Realizowany w ramach działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
w I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i Innowacje

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych technologicznie narzędzi w celu rozszerzenia asortymentu produktowego firmy WI-TECH Piotr Winiarczyk


03.12-WND-RPLU.01.06.01-06-002/12


Realizowany w ramach działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach
w I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i Innowacje

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy WI-TECH Piotr Winiarczyk poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów


01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-145/12b


Realizowany w ramach działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
w I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i Innowacje

W 2011 roku zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu w celu opracowania nowej geometrii ostrza o podwyższonej trwałości pił do cięcia trudno obrabialnych materiałów


01.11-WND-RPLU.01.06.00-06-017/11


Realizowany w ramach działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach
w I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i Innowacje

Celem głównym projektu było umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez opracowanie nowej geometrii ostrza pił do cięcia trudno obrabialnych materiałów

Zrealizowany projekt pozwolił na wprowadzenie do oferty firmy wysokiej jakości pił pod nazwą handlową V- TECH na które to rozwiązanie zostało złożone wspólnie z Politechniką Lubelską zgłoszenie Patentowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie WI-TECH Piotr Winiarczyk celem poprawy konkurencyjności


07.08-WND-RPLU.01.02.00-06-156/08


Realizowany w ramach działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
w I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i Innowacje

W związku z realizacją projektu nasza firma powiększyła swój park maszynowy o nowoczesne maszyny CNC. Rozszerzyliśmy działalność o serwis narzędzi oraz zgrzewalnię pił taśmowych.